διάσκεψη

2017 Συνέδριο APP και Expo ημερομηνίες που είχαν εξαγγελθεί!

22ο Ετήσιο Συνέδριο 2017 Ημερομηνίες Ανακοινώθηκε!

Ιουνίου 11 - Ιούνιος 16, 2017, Bally του Las Vegas Hotel & Casino - να σώσει την ημερομηνία!

#APP2017 #APPconference2017 #APPsafepiercing

Για άμεση απελευθέρωση:

Our 22nd Conference and Expo will be held Sunday evening June 11 through Friday afternoon June 16 του 2017 at Bally’s Hotel and Casino