کنفرانس

2017 کنفرانس برنامه و نمایشگاه تاریخ اعلام!

22دومین همایش سالانه 2017 تاریخ اعلام!

ژوئن 11 - ژوئن 16, 2017, وگاس هتل لاس بالی و کازینو - صرفه جویی در تاریخ!

#APP2017 # APPconference2017 #APPsafepiercing

برای آزادی فوری:

Our 22nd Conference and Expo will be held Sunday evening June 11 through Friday afternoon June 16 از 2017 at Bally’s Hotel and Casino