Chuyên mục Lưu trữ: Việc làm

Việc sẵn trong thương mại Body Piercing

Piercer Wanted

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: Deep roots tattoo

Nơi làm việc: Seattle WA

Mô tả công việc: We are currently looking for a professional piercer with atleast 3years professional experience. Chúng tôi có 3 studios in the area and We stock a ton of high end high quality jewelry and need someone who is well versed in Selling and using quality jewelry. Please message for more information

Tên người liên hệ: Rion Wickersham

Liên hệ Email: rion_w@msn.com

Trang web: http://www.deeprootstattoo.com

Piercer Wanted

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: Vicious Ink Tattoos

Nơi làm việc: Sterling Heights, MI

Mô tả công việc: We are in search of a professional, who is used to working with Neo Metal and Industrial Strength. Position is for full time piercer who is also in charge of inventory, displays, and ordering. Individual must have portfolio, professional demeanor, be clean, and organized. BBP a must! Please send portfolio to viciousinktattoos@gmail.com

Tên người liên hệ: Aaron Broke

Liên hệ Email: viciousinktattoos@gmail.com

Trang web: http://viciousinktattoos.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.

Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: N/a

Nơi làm việc: Coral Springs, Florida

Mô tả công việc: Hi! I’ve wanted to be a piercer since I was 13 tuổi, and I’ve gone to multiple shops but so far no luck. Im willing to be an apprentice for as long as it takes, I have a great work ethic and I have a few piercings and tattoos. Please help!

Tên người liên hệ: Tasha

Liên hệ Email: natashasolomons06@gmail.con

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP

Khác

Loại công việc: Khác

Tên công ty: TRX xăm và Piercing

Nơi làm việc: St. Louis, MO.

Mô tả công việc: Xin chào các bạn,

TRX xăm và Piercing đang tìm kiếm để thuê một số người mới!

Chúng tôi đang mở rộng một lần nữa và để làm được điều đó chúng ta cần nhiều người hơn!

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm để điền vào một vài vị trí khác nhau:

JEWELRY MUA:

Có, đó là một công việc toàn thời gian cho chúng tôi. Người hiện đang thực hiện điều này cho chúng ta là tuyệt vời, do đó bạn sẽ có đôi giày lớn để điền. Cô ấy đang ở với chúng ta và sẽ dạy bạn làm thế nào để làm những gì chúng ta muốn và cuối cùng sẽ được ông chủ của bạn.

Một số yêu cầu là:

Chăm sóc hàng tồn kho và đặt hàng sau đó kiểm tra trong và bao bì / hiển thị các đơn đặt hàng mới khi họ đến nơi.

Là một phần tích hợp và phát huy studio và đồ trang sức của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Xử lý các đơn đặt hàng đặc biệt.

Chăm sóc đồ trang sức – đánh bóng và vô dầu hiển thị.

Sau xu hướng và ở hiện tại trong thị trường trang sức.

Làm việc với các piercers và phản nhân viên để đảm bảo tất cả các nhu cầu trang sức của họ được đáp ứng và khách hàng đang được đưa về chăm sóc.

CẬP NHÂN:

Chạy đăng ký và trả lời điện thoại.

Giúp Piercers và các nghệ sĩ xăm chăm sóc khách hàng của họ.

Lập kế hoạch cho khách hàng và làm việc với Peircers và các nghệ sĩ xăm trong vấn đề này.

Tất nhiên chúng tôi luôn phỏng vấn các nghệ sĩ xăm cũng!

Hãy liên hệ với chúng tôi hoặc thông qua email tại TRXTattoos@gmail.com
hoặc chỉ đi vào phòng thu và thả ra một sơ yếu lý lịch!

Chúng tôi mong được gặp bạn, cảm ơn cho thời gian của bạn!

Tên người liên hệ: Spencer Williams

Liên hệ Email: TRXTattoos@gmail.com

Trang web: http://TRXTattoos.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: VÂNG! Có thành viên APP làm việc tại studio này.

Piercing Apprenticeship Wanted

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: Pincusion

Nơi làm việc: Hutchinson Kansas

Mô tả công việc: Looking for an apprenticeship in ks

Tên người liên hệ: Hugh

Liên hệ Email: onelonelybullet@outlook.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP