Chuyên mục Lưu trữ: Vị trí Counter Sales

Vị trí Counter Sales

Roots sâu hiện đang thuê mướn kinh nghiệm, năng động và đam mê truy cập tài năng 3 cao cấp khu vực Seattle xuyên và hình xăm hãng! Đây là một cơ hội để làm việc trong một môi trường studio chuyên nghiệp wth tài năng ngành công nghiệp hàng đầu, bao quanh bởi tấn của đồ trang sức tốt nhất xung quanh. Chúng tôi đang tìm kiếm những người có nhiệt tình cho đồ trang sức, một sự tận tâm phục vụ khách hàng và kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, cùng với tính toàn vẹn và các tiêu chuẩn cao của cá nhân.

Những vị trí này là cơ hội cho sự phát triển lâu dài và phát triển nghề nghiệp trong tổ chức của chúng tôi, một cách tích cực, môi trường chuyên nghiệp. Liên lạc với chúng tôi tại Deep.Roots.Seattle@gmail.com

Khác

Loại công việc: Khác

Tên công ty: TRX xăm và Piercing

Nơi làm việc: St. Louis, MO.

Mô tả công việc: Xin chào các bạn,

TRX xăm và Piercing đang tìm kiếm để thuê một số người mới!

Chúng tôi đang mở rộng một lần nữa và để làm được điều đó chúng ta cần nhiều người hơn!

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm để điền vào một vài vị trí khác nhau:

JEWELRY MUA:

Có, đó là một công việc toàn thời gian cho chúng tôi. Người hiện đang thực hiện điều này cho chúng ta là tuyệt vời, do đó bạn sẽ có đôi giày lớn để điền. Cô ấy đang ở với chúng ta và sẽ dạy bạn làm thế nào để làm những gì chúng ta muốn và cuối cùng sẽ được ông chủ của bạn.

Một số yêu cầu là:

Chăm sóc hàng tồn kho và đặt hàng sau đó kiểm tra trong và bao bì / hiển thị các đơn đặt hàng mới khi họ đến nơi.

Là một phần tích hợp và phát huy studio và đồ trang sức của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội.

Xử lý các đơn đặt hàng đặc biệt.

Chăm sóc đồ trang sức – đánh bóng và vô dầu hiển thị.

Sau xu hướng và ở hiện tại trong thị trường trang sức.

Làm việc với các piercers và phản nhân viên để đảm bảo tất cả các nhu cầu trang sức của họ được đáp ứng và khách hàng đang được đưa về chăm sóc.

CẬP NHÂN:

Chạy đăng ký và trả lời điện thoại.

Giúp Piercers và các nghệ sĩ xăm chăm sóc khách hàng của họ.

Lập kế hoạch cho khách hàng và làm việc với Peircers và các nghệ sĩ xăm trong vấn đề này.

Tất nhiên chúng tôi luôn phỏng vấn các nghệ sĩ xăm cũng!

Hãy liên hệ với chúng tôi hoặc thông qua email tại TRXTattoos@gmail.com
hoặc chỉ đi vào phòng thu và thả ra một sơ yếu lý lịch!

Chúng tôi mong được gặp bạn, cảm ơn cho thời gian của bạn!

Tên người liên hệ: Spencer Williams

Liên hệ Email: TRXTattoos@gmail.com

Trang web: http://TRXTattoos.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: VÂNG! Có thành viên APP làm việc tại studio này.