Chuyên mục Lưu trữ: Vị trí Counter Sales

Vị trí Counter Sales

Roots sâu hiện đang thuê mướn kinh nghiệm, năng động và đam mê truy cập tài năng 3 cao cấp khu vực Seattle xuyên và hình xăm hãng! Đây là một cơ hội để làm việc trong một môi trường studio chuyên nghiệp wth tài năng ngành công nghiệp hàng đầu, bao quanh bởi tấn của đồ trang sức tốt nhất xung quanh. Chúng tôi đang tìm kiếm những người có nhiệt tình cho đồ trang sức, một sự tận tâm phục vụ khách hàng và kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, cùng với tính toàn vẹn và các tiêu chuẩn cao của cá nhân.

Những vị trí này là cơ hội cho sự phát triển lâu dài và phát triển nghề nghiệp trong tổ chức của chúng tôi, một cách tích cực, môi trường chuyên nghiệp. Liên lạc với chúng tôi tại Deep.Roots.Seattle@gmail.com