Chuyên mục Lưu trữ: Piercing Apprenticeship Wanted

Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: N / A

Nơi làm việc: Coral Springs, Florida

Mô tả công việc: Hi! Tôi đã muốn trở thành một người khoan lổ từ khi tôi còn 13 tuổi, và tôi đã đi đến nhiều cửa hàng nhưng cho đến nay không có may mắn. Im sẵn sàng để trở thành học viên cho đến khi nó mất, Tôi có một nguyên tắc làm việc tuyệt vời và tôi có một vài xâu khuyên và xăm. Hãy giúp tôi!

Tên người liên hệ: Tasha

Liên hệ Email: natashasolomons06@gmail.con

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP

Piercing Apprenticeship Wanted

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: Pincusion

Nơi làm việc: Hutchinson Kansas

Mô tả công việc: Tìm kiếm một học nghề trong ks

Tên người liên hệ: Hugh

Liên hệ Email: onelonelybullet@outlook.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Tôi muốn làm việc với các thành viên APP