Piercer Wanted

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: quầng Piercing & Trang sức

Nơi làm việc: Phoenix, Arizona

Mô tả công việc: Chúng tôi muốn có một piercer người không chỉ có thể đâm, nhưng có thể trả lời câu hỏi và trang sức xuyên liên quan đến, giúp khách hàng chọn ra đồ trang sức cho Khuyên mới và hiện có. Ngoài ra, kiểm tra ID, giúp khách hàng với công việc giấy. Công việc này là tất cả về dịch vụ khách hàng, làm cho khách hàng của chúng tôi cảm thấy thoải mái và được là hữu ích khi có thể. Bạn phải có ít nhất 5 năm toàn thời gian xuyên kinh nghiệm trong một phòng thu và giữ vệ sinh tốt. Vui lòng gửi email với các liên kết đến danh mục đầu tư và bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có.

Tên người liên hệ: Kelsey

Liên hệ Email: halocontacts@gmail.com

Trang web: http://www.halopiercing.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.