Μια έδρα την Καλιφόρνια, διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη διάδοση των ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ασφάλεια των πληροφοριών σχετικά με body piercing στο piercers, επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, νομοθέτες, και το ευρύ κοινό.