2018 کنفرانس برنامه و نمایشگاه تاریخ اعلام!

23دومین همایش سالانه 2018 تاریخ اعلام!

جولای 15 - جولای 20, 2018, وگاس هتل لاس بالی و کازینو - صرفه جویی در تاریخ!

#APP2018 # APPconference2018 #APPsafepiercing

برای آزادی فوری:

Our 23nd Conference and Expo will be held Sunday evening July 15 through Friday afternoon July 20 از 2018 در هتل بالی و کازینو