مستقر در کالیفرنیا-A, بین المللی و غیر انتفاعی در مورد بدن پر سر و صدا به piercers به ​​اشاعه بهداشت حیاتی و اطلاعات ایمنی اختصاصی, متخصصان سلامت, قانونگذاران, و عموم مردم.