پر سر و صدا کارآموزی جستجو – Diamond

نوع کار: پر سر و صدا کارآموزی جستجو

نام شرکت: N / A

محل کار: نیویورک

شرح وظایف: Would like a piercing apprenticeship, some were in the New York area. I’m able to work/learn on weekdays/nights only. Traveling is no problem .

نام: Diamond

ایمیل تماس: diamondpersaud@gmail.com

سایت اینترنتی:

در این استودیو APP وجود دارد به کار?: من می خواهم با اعضای APP کار