پر سر و صدا کارآموزی جستجو – Melanie C

نوع کار: پر سر و صدا کارآموزی جستجو

نام شرکت: N / A

محل کار: Québec or Montréal, QC

شرح وظایف: سلام, I am looking for an apprenticeship in Quebec city or Montréal. I love piercings and always wanted to pursue a piercer profession, but I wish to make it right with a good formation and learn from an experienced mentor.

If you have the time for a fun and smiling apprentice, don’t hesitate to contact me!

Bonjour, je désire devenir apprentie perceuse dans la ville de Québec ou Montréal. J’adore tout se qui est piercings et j’ai toujours voulu poursuivre une carrière dans le domaine, mais je souhaite le faire correctement avec une bonne formation et apprendre d’un mentor expérimenté.

Si vous avez le temps pour une apprentie amusante et souriante, n’hésitez pas à me contacter!

نام: Mélanie C.

ایمیل تماس: charmel92@hotmail.com

سایت اینترنتی:

در این استودیو APP وجود دارد به کار?: نه. هیچ کاربری برنامه به کار گرفته در این استودیو وجود دارد.