החניכות פירסינג Wanted – Melanie C

סוג עבודה: החניכות פירסינג Wanted

שם החברה: N / A

מיקום איוב: Québec or Montréal, QC

תיאור משרה: שלום, I am looking for an apprenticeship in Quebec city or Montréal. I love piercings and always wanted to pursue a piercer profession, but I wish to make it right with a good formation and learn from an experienced mentor.

If you have the time for a fun and smiling apprentice, don’t hesitate to contact me!

Bonjour, je désire devenir apprentie perceuse dans la ville de Québec ou Montréal. J’adore tout se qui est piercings et j’ai toujours voulu poursuivre une carrière dans le domaine, mais je souhaite le faire correctement avec une bonne formation et apprendre d’un mentor expérimenté.

Si vous avez le temps pour une apprentie amusante et souriante, n’hésitez pas à me contacter!

שם איש קשר: Mélanie C.

יצירת קשר דואר אלקטרוני: charmel92@hotmail.com

אתר אינטרנט:

האם יש APP חברים המועסקים באולפן זה?: ב. אין משתמשים APP מועסקים בסטודיו זה.