En California-baserte, internasjonale non-profit organisasjon dedikert til formidling av vitale helse og sikkerhet informasjon om piercing til piercers, helsepersonell, lovgivere, og allmennheten.