Piercing læretid Wanted – Belle

Type jobb: Piercing læretid Wanted

Firmanavn: N / A

Arbeidssted: New York

Stillingsbeskrivelse: Seeking an apprenticeship within the New York area, also open to Hoboken, Jersey City, Bayonne areas; able to travel, provide assistance and very motivated in learning and gaining experience.

Kontakt Navn: Belle

Kontakt E-post: belleantonetti@gmail.com

Nettside:

Er det APP medlemmer ansatt på dette studio?: Jeg ønsker å jobbe med APP medlemmer