Piercing læretid Wanted – Diamant

Type jobb: Piercing læretid Wanted

Firmanavn: N / A

Arbeidssted: New York

Stillingsbeskrivelse: Ønsker en piercing læretid, noen var i New York-området. Jeg er i stand til å jobbe / lære på ukedager / bare netter. Reising er ikke noe problem .

Kontakt Navn: Diamant

Kontakt E-post: diamondpersaud@gmail.com

Nettside:

Er det APP medlemmer ansatt på dette studio?: Jeg ønsker å jobbe med APP medlemmer