Piercing Szkolenia – David Farr

Rodzaj pracy: Praktyka Piercing Wanted

Nazwa firmy: David F.

Miejsce pracy: Central WA

Opis pracy: I am interested in working under a strong mentor in an apprenticeship. I am a state licensed EMT, have taken and taught university-level anatomy & physiology, have a strong employment history, and great experience with aseptic technique and customer service.

Imię i nazwisko: David Farr

Kontakt e-mail: farrsight@gmail.com

Strona internetowa:

Czy członkowie APP zatrudnionych w tym studio?: Chciałbym pracować z członków APP