En Kalifornien-baserade, internationell ideell organisation som arbetar för att sprida viktiga hälso-och säkerhetsinformation om piercing till piercers, hälso-och sjukvårdspersonal, lagstiftare, och allmänheten.