คลังเก็บสินค้า: กฎระเบียบ

กฎระเบียบของรัฐอาร์คันซอ

กฎระเบียบของรัฐอาร์คันซอ

กฎระเบียบของรัฐอาร์คันซอ: ควบคู่ไปกับการเจาะและการสัก, scarification ได้รับอนุญาตและควบคุม. [เครดิตภาพ Misty Forsberg]

กฎระเบียบของรัฐอาร์คันซอ

บทความไปรอบ ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบอาร์คันซอเป็นบทความที่ผ่านมา. app และ ABMA (อาร์คันซอร่างกายสมาคมการปรับเปลี่ยน) ทำงานในบิลนี้กับสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการสนับสนุนในปีที่ผ่านมา. ผลที่ประสบความสำเร็จได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการรัฐในเวลานี้และไม่ได้สิ่งที่จะถูกโพสต์ใหม่. วันที่บทความนั้นคือก่อนที่จะได้ยินนิติบัญญัติที่ผ่านมา. กรุณาหยุด reposting [ห้าม] บทความและไม่ได้เขียนถึงวุฒิสมาชิก.

Steve Joyner
คณะกรรมการสภานิติบัญญัติ
สมาคม Piercers Professional (APP)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและผู้คนที่มีความรับผิดชอบ:
http://tv.msnbc.com/2013/08/26/ร่างกายมีศิลปินคน-My-กล่าวว่า-อาร์คันซอรีพับลิกัน /