แคลิฟอร์เนียตาม, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศทุ่มเทเพื่อเผยแพร่การดูแลรักษาสุขภาพที่สำคัญและข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการเจาะไปยัง piercers, ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ, ผู้ออกกฎหมาย, และประชาชนทั่วไป.