เจาะเรื่องฝึกงาน – Melanie C

ประเภทงาน: เจาะเรื่องฝึกงาน

ชื่อ บริษัท: N / A

สถานที่ปฏิบัติงาน: Québec or Montréal, การควบคุมคุณภาพ

รายละเอียดงาน: สวัสดี, I am looking for an apprenticeship in Quebec city or Montréal. I love piercings and always wanted to pursue a piercer profession, but I wish to make it right with a good formation and learn from an experienced mentor.

If you have the time for a fun and smiling apprentice, don’t hesitate to contact me!

Bonjour, je désire devenir apprentie perceuse dans la ville de Québec ou Montréal. J’adore tout se qui est piercings et j’ai toujours voulu poursuivre une carrière dans le domaine, mais je souhaite le faire correctement avec une bonne formation et apprendre d’un mentor expérimenté.

Si vous avez le temps pour une apprentie amusante et souriante, n’hésitez pas à me contacter!

ชื่อผู้ติดต่อ: Mélanie C.

ติดต่ออีเมล์: charmel92@hotmail.com

เว็บไซต์:

มีสมาชิก APP ทำงานที่สตูดิโอนี้?: เกี่ยวกับ. ไม่มีสมาชิก APP ลูกจ้างในสตูดิโอนี้.