Trang chủ

2017 2018 Ngày Hội nghị thường niên công bố!


Hội nghị thường niên thứ 21 của chúng tôi và hội chợ triển lãm là tháng bảy 24 - July 29, 2016, Bally của Las Vegas Hotel và Casino – cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

#APP2016 # APPconference2016 #APPsafepiercing


Các Hiệp hội các Piercers chuyên nghiệp là một trụ sở tại California, quốc tế phi lợi nhuận tổ chức dành riêng cho việc phổ biến thông tin y tế quan trọng và an toàn về cơ thể xỏ lỗ piercers, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, lập pháp, và với công chúng.

Tham gia APP

Xác định vị trí thành viên:

Bạn có thể tìm thấy các thành viên APP gần nhất bằng cách tìm kiếm thông qua mã vùng, thành phố trong xác định vị trí một thành viên tính năng.

Nếu bạn đang gặp vấn đề với xỏ lỗ của bạn:

Hãy tham khảo ý kiến ​​với piercer của bạn hoặc địa phương APP thành viên, hay một bác sĩ thân thiện xuyên, hoặc gửi email cho chúng tôi Giám đốc Y khoa, nếu một piercer địa phương không có sẵn.