Học hỏi

Tìm hiểu thêm như một piercer chuyên nghiệp với chúng tôi Các khóa học trực tuyến cụ thể như ngành công nghiệp của chúng tôi Chương trình đào tạo Pathogens đường máu, và tham gia giáo dục của chúng tôi Hội nghị.

Đối với những người quan tâm Piercing chúng tôi có một hữu ích Hỏi đáp, Tài liệu Quảng cáo có tính năng Body Piercing chăm sóc sau, Đồ trang sức Đối với Piercings ban đầuChọn một xỏ lỗ.

Khám phá những gợi ý của chúng tôi Dành cho Chuyên gia Sức khỏe.

Bạn cũng có thể tìm hiểu về các các APP là gìLịch sử của APP các.

Một trụ sở tại California, quốc tế phi lợi nhuận tổ chức dành riêng cho việc phổ biến thông tin y tế quan trọng và an toàn về cơ thể xỏ lỗ piercers, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, lập pháp, và với công chúng.