Piercer Wanted – Hành động Tattoo

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: Hành động Tattoo

Nơi làm việc: Auburn WA

Mô tả công việc: piercer chuyên nghiệp có kinh nghiệm với một nhân cách tốt và kỹ năng chăm sóc khách hàng.
cửa hàng bận rộn với tấn đi bộ trong kinh doanh.
Tất cả xỏ lớn biết làm thế nào và da neo. Hãy có nguồn cung cấp của riêng bạn. Mang ví dụ về công việc của bạn và có sẵn để giới thiệu.

Tên người liên hệ: giàu trắng

Liên hệ Email: actiontattoo@msn.com

Trang web: http://Actiontattoos.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.