Piercer Wanted – Piercology

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: Piercology, Inc.

Nơi làm việc: Columbus

Mô tả công việc: Piercology, Inc., nằm ở Columbus Ohio đang tìm cách thuê 1 hoặc 2 piercers trong vòng tiếp theo 2 Tháng. Piercology là một trong những cửa hàng lâu đời nhất và bận rộn nhất trong cả nước, được thành lập năm 1994. Chúng tôi có 2 địa điểm ở Columbus và ở Dayton. Các ứng viên phải có ít nhất 3 năm loại kinh nghiệm. Chúng tôi có một đội ngũ 4 piercers bây giờ và tìm cách để tăng đó để 5 hoặc 6. APP thành viên không được yêu cầu, nhưng chúng tôi khuyến khích các ứng viên phải sẵn sàng để áp dụng nếu thuê. Chúng tôi đang cung cấp một mức lương cạnh tranh cao cộng với lời khuyên. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp trả kỳ nghỉ và những ngày bị ốm, một chương trình thưởng, Chương trình tiết kiệm sức khỏe và công ty tài trợ chương trình 401K. Nếu quan tâm đến việc xỏ khách trong vòng một tuần hoặc 2 để xem những gì hãng phim lớn của chúng tôi cũng giống như (tất cả piercers quest của chúng tôi có thể ở lại trong căn hộ một phòng ngủ của chúng tôi nằm ở trên trường quay). Chúng tôi cũng sẵn sàng để có một piercer bán thời gian với một lịch trình thiết lập mỗi tháng để xuyên của khách cho một khoảng thời mỗi tháng. Liên hệ Patrick.Piercology@gmail.com cho bất kỳ thông tin hơn nữa. Tìm cách để tuyển dụng trong vòng tiếp theo 2 Tháng, sẽ giúp thanh toán cho các chi phí di chuyển.

Tên người liên hệ: Patrick McCarthy

Liên hệ Email: patrick.piercology@gmail.com

Trang web: http://www.piercology.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: VÂNG! Có thành viên APP làm việc tại studio này.