Piercer Wanted – Sinful Skin Body Piercing

Loại công việc: Piercer Wanted

Tên công ty: Sinful Skin Body Piercing

Nơi làm việc: 8110 w Union Hills Dr, Glendale Az 85308

Mô tả công việc: We are located in the p83 area of glendale Arizona near peoria . The mall and major sporting events are in the area. Very nice shop.We are looking for a Piercer for 4 ngày một tuần. 2 Full days atleast and 2 split shifts. Good pay .Good jewelry.

Tên người liên hệ: Corey cochrane

Liên hệ Email: cash132000@gmail.com

Trang web: http://sinfulskinaz.com

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.