Piercing Apprenticeship Wanted – Melanie C

Loại công việc: Piercing Apprenticeship Wanted

Tên công ty: N / A

Nơi làm việc: Québec hoặc Montréal, QC

Mô tả công việc: Xin chào, Tôi đang tìm kiếm một nghề ở thành phố Quebec hoặc Montréal. Tôi yêu Khuyên và luôn muốn theo đuổi một nghề piercer, nhưng tôi muốn làm cho nó đúng với quyết định tốt và học hỏi từ một cố vấn giàu kinh nghiệm.

Nếu bạn có thời gian cho một cách vui vẻ và mỉm cười tập, đừng ngần ngại liên hệ với tôi!

Xin chào, Tôi muốn trở thành khoan tập ở Quebec City hay Montreal. Tôi yêu tất cả những gì có xâu khuyên và tôi luôn muốn theo đuổi một nghề nghiệp trong, nhưng tôi muốn làm điều đó đúng với đào tạo phù hợp và học hỏi từ một cố vấn giàu kinh nghiệm.

Nếu bạn có thời gian cho một cách vui vẻ và mỉm cười tập, đừng ngần ngại liên hệ với tôi!

Tên người liên hệ: Melanie C.

Liên hệ Email: charmel92@hotmail.com

Trang web:

Có các thành viên APP làm việc tại studio này?: Trên. Không có thành viên APP làm việc tại studio này.