A Cure Piercing?

Hiện nay không có bằng chứng thuyết phục để ủng hộ hay bác bỏ tuyên bố của viện trợ đối với bất kỳ điều kiện sức khỏe của cơ thể xuyên.

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các thành viên của chúng tôi một cách lịch sự để kiềm chế không đại diện cho các lý thuyết đầu cơ của chất này.

Miro Hernandez
Giám đốc Quan hệ công chúng
Hiệp hội các Piercers chuyên nghiệp
pr@safepiercing.org

*Phân tích chi tiết của cựu tổng thống Elayne Angel với châm cứu Kristen Horner Warren trong bài viết này -http://www.liveoakacupuncture.com/can-getting-your-ear-pierced-really-cure-migraine-headaches

 

saintsabrinas: Khuyên Daith là một trong những mục yêu thích của chúng tôi! Chúng tôi yêu thích sự đơn giản và vẻ đẹp của một này. Nó được thực hiện bằng cách sử dụng dansteinbacher một chiếc nhẫn vàng vàng.

saintsabrinas:
Khuyên Daith là một trong những mục yêu thích của chúng tôi! Chúng tôi yêu thích sự đơn giản và vẻ đẹp của một này. Nó được thực hiện bởi dansteinbacher sử dụng một chiếc nhẫn vàng vàng.

3 Những suy nghĩ trên "A Cure Piercing?”

Những ý kiến ​​đóng.