Piercing Thánh Kinh

Bây giờ, lần đầu tiên, có một cuốn sách toàn diện tất cả về xỏ da an toàn: Kinh Thánh Piercing–The Definitive Hướng dẫn an toàn cho cơ thể Piercing.

Bạn có thể mua một bản sao có chữ ký của APP. Nó đã được tác giả của cựu Tổng thống APP, Elayne Angel, người nổi tiếng là một trong những chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín nhất của ngành công nghiệp.

Click vào đây để biết thêm thông tin.